Er komen weer runderen en schapen in de Groninger kwelders.
Er komen weer runderen en schapen in de Groninger kwelders.

LTO Noord blij met sobere aanpak tracé N360

TEN BOER – De keuze voor de een kleinschalige aanpak van de provinciale weg N360 tussen Groningen en Delfzijl is een grote winst voor het ontwikkelingsperspectief van de aanwezige agrarische bedrijven.

Door geen nieuw stuk weg aan te leggen, maar bestaande knelpunten aan te pakken, voorkomt Gedeputeerde Staten van Groningen dat huiskavels van zes melkveehouders dwars doorsneden worden en andere agrarische ondernemers kilometers moeten omrijden om bij hun percelen te komen. Dat is de reactie van LTO Noord afdeling Bedum/Ten Boer.

Provincie Groningen deed eerder onderzoek naar 7 alternatieven. Hieronder viel ook het tracé dat huiskavels en percelen doorsnijdt. De N360 is reeds enkele jaren onderwerp van politieke discussie in Groningen.

Alhoewel het voorstel van Gedeputeerde Staten dit najaar uitmondt in definitieve besluitvorming in Provinciale Staten, is het voorstel om de weg niet door landbouwgebied aan te leggen goed nieuws voor de agrarische sector en voor de inwoners, stelt melkveehouder Willem van Cooten. LTO Noord is verheugd over deze uitkomst.

Omdat de aanleg van de door de provincie onderzochte alternatieven directe gevolgen heeft voor de agrarische structuur en de agrarische bedrijven, was Land- en tuinbouworganisatie LTO Noord in overleg met de provincie over mogelijke oplossingen voor knelpunten in het nieuwe tracé tussen Groningen en Ten Post.

Te denken valt hierbij aan het verlies van landbouwgrond en de effecten op de bedrijfsvoering. Doorsnijding van de verkaveling heeft gevolgen voor de exploitatie, de ontsluiting, bereikbaarheid en mogelijk toekomstig geplande bedrijfsontwikkeling. Bij de Provincie Groningen was gehoor en begrip voor deze knelpunten.

Daarnaast heeft LTO Noord afdeling Bedum/Ten Boer gepleit voor een aansluiting op de N33 Assen-Eemshaven die wordt verdubbeld. Deze aansluiting verbetert de doorstroming van het verkeer op  de N360 en de verkeersveiligheid.

De keuze voor een kleinschalige aanpak leidt tot maatregelen die bedoeld zijn de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Eén maatregel is het onderzoek doen naar een nadere uitwerking van kleinschalige maatregelen landbouwverkeer.

“We blijven in gesprek met de Provincie Groningen (als wegbeheerder) om samen met loonwerkers de meest geschikte routes te selecteren of aanpassingen voor te stellen die de verkeersdoorstroming bevorderen”, aldus van Cooten.

Artikel geplaatst door Bram Noordhuis op 14-06-12 11:26.


Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina!

Actueel nieuws

Blijf overal op de hoogte Volg Eemsbode via:
Advertentie
Advertentie
Advertentie